บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด"

บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่ารถตู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด


9/3 ซอยคู้บอน 6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/3 ซอยคู้บอน 6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0105559016046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ นิว วินเนอร์ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*