บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด"

บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด


487/8 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

487/8 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559016241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โครซี่ แฟกตอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*