บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด"

บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ถุงพลาสติกซิงค์ฟิล์มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด


111/55 ซอยเลียบฯฝั่งใต้ 5/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/55 ซอยเลียบฯฝั่งใต้ 5/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กตพรพลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0105559016330
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กตพรพลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*