บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด"

บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด


333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เปงกุ่ย เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*