บริษัท คิดไม่ออก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิดไม่ออก จำกัด"

บริษัท คิดไม่ออก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิดไม่ออก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิดไม่ออก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำทำโปรเเกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิดไม่ออก จำกัด


99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิดไม่ออก จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท คิดไม่ออก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิดไม่ออก จำกัด

ได้แก่ 0105559016500
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิดไม่ออก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิดไม่ออก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*