บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด"

บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ผลิต และจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ วัสดุที่ทำจากไม้ พลาสติก เหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด


3/907 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/907 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016640
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มุมที่แปดดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*