บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด"

บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับผลิตป้ายโฆษณาและจำหน่ายอุปกรณ์โฆษณาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด


2/2 ซอยเอกชัย 70 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/2 ซอยเอกชัย 70 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016658
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพี มีเดีย แอนด์ ซายน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*