บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด"

บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเทคนิคการเล่นกอล์ฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด


317 อาคารกมลสุโกศล ยูนิต8บี ชั้น8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด ตั้งอยู่ที่

317 อาคารกมลสุโกศล ยูนิต8บี ชั้น8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด

ได้แก่ 0105559016763
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (สาทร) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*