บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด"

บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด


7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด

ได้แก่ 0105559016828
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อุดมทรัพย์ แมชชินทูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*