บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด"

บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 14,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย รับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด


29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แรพิด 4 คลาวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*