บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด"

บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด


355 อาคารแอมพาร์ค ห้องเลขที่ บี313 ชั้น 3 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

355 อาคารแอมพาร์ค ห้องเลขที่ บี313 ชั้น 3 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด

ได้แก่ 0105559016887
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิ่มทรัพย์ คูซีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*