บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด"

บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดสรรที่ดิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด


333/186 ซอยฉลองกรุง 44 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/186 ซอยฉลองกรุง 44 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พงษ์เพ็ญวิลเลจบุรีรมย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*