บริษัท บีเอฮับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอฮับ จำกัด"

บริษัท บีเอฮับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอฮับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอฮับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอฮับ จำกัด


59/8 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอฮับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/8 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอฮับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอฮับ จำกัด

ได้แก่ 0105559017115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอฮับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอฮับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*