บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ชื้อ ขาย อุปกรณ์ ปั๊ม วาล์ว และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด


1 ซอยเสรีไทย 77 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยเสรีไทย 77 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559017174
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*