บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด"

บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ดีไซน์ กราฟฟิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด


1783/88 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1783/88 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด

ได้แก่ 0105559017476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ทอะลองเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*