บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด


6 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559017581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิว เอสเธติก อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*