บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด"

บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด


7 ซอยรามคำแหง 24 แยก 34 (โรงเรียนคลองกะจะ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ซอยรามคำแหง 24 แยก 34 (โรงเรียนคลองกะจะ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017590
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพนด้า วอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*