บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด"

บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อจำหน่าย เช่า หรือให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด


43 ซอยพระรามที่2 ซอย54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด ตั้งอยู่ที่

43 ซอยพระรามที่2 ซอย54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด

ได้แก่ 0105559017638
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*