บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเนื้อหาด้านหนังสือพิมพ์ ทุกชนิด ทุกประเภท ทางวิทยุ โทรทัศน์ ทางสื่อออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด


91 ซอยราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 ซอยราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559017689
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เท็น คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*