บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด"

บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียน ฝึกสอนและอบรมเกี่ยวกับการบริบาลสุขภาพ การแพทย์ การอนามัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด


1319 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1319 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017697
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษมศานติ์เฮลธ์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*