ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหาพนักงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์


170/14 ถนนจักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์ ตั้งอยู่ที่

170/14 ถนนจักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์

ได้แก่ 0113558000861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธนรัฐเนอร์สซิ่งแคร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*