ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด


8/224 หมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา หมู่ที่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

8/224 หมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา หมู่ที่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0113558001060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสุทัต อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*