ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง


82/8 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

82/8 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0113558001183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี 2015 เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*