ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริการอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น


4154/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น ตั้งอยู่ที่

4154/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น

ได้แก่ 0113558001311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี ไพร์ม โซลูชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*