ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป


156/7-8 หมู่ที่ 6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป ตั้งอยู่ที่

156/7-8 หมู่ที่ 6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป

ได้แก่ 0113559000105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.ท๊อป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*