ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก และทางน้ำ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง


188/145 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง ตั้งอยู่ที่

188/145 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง

ได้แก่ 0113559000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัก พงษ์พันนา ขนส่ง:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*