ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้งฝ้า ทั้งภายนอก-ภายใน โดยรับเฉพาะค่าแรงที่ติดตั้งเท่านั้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น


31/1 หมู่ที่ 5 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

31/1 หมู่ที่ 5 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0113559000369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที สุทิน คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*