บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและรับจ้างผลิตพวกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด


90/545 หมู่ที่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/545 หมู่ที่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0115558003099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็นบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*