บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด"

บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตคอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด


600/3 หมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ที่

600/3 หมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด

ได้แก่ 0115558004397
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซเว่น คอนกรีต จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*