บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสายไฮดรอลิคทุกชนิดหัวสายไฮโดรลิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด


70-70/3 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

70-70/3 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115558004451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เออาร์-วันโฮ้สเซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*