บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด"

บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบและให้คำปรึกษางานก่อสร้างอาคาร,ให้บริการตกแต่งภายในและตกแต่งภูมิทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด


192/29 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

192/29 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด

ได้แก่ 0115558004621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมพาวด์ เอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*