บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า คนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด


1596/394 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1596/394 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115559000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ไวด์ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*