บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


188/46 หมู่ที่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/46 หมู่ที่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*