บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ชั้นวางสินค้า พาเลท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


99/593 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสีวลีสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/593 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสีวลีสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115559000379
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมนูแฟคเจอร์เรอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*