บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก เครื่องสำอาง อาหารเสริม ลดน้ำหนัก และส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด


215/112 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

215/112 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559000522
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณดาสกินแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*