บริษัท ลุยเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลุยเจริญ จำกัด"

บริษัท ลุยเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลุยเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลุยเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง-ปลีกสินค้าเกษตร ได้แก่ มันสัมปะหลัง ข้าวโพด และสินค้าทางการเกษตรกรทุกชนิดทุกแบบ แปรรูปและไม้แ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลุยเจริญ จำกัด


222/55 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลุยเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/55 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ลุยเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลุยเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0115559000581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลุยเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลุยเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*