บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตสื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์ในเชิงพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


222/358 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/358 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115559000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟน เฟซ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*