บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด"

บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์โลหะ ปั๊มโลหะ กลึงโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด


85/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด

ได้แก่ 0115559000735
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ ริช โกลรี่ เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*