บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด"

บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด


60 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด ตั้งอยู่ที่

60 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด

ได้แก่ 0115559000859
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันเตอร์ (888) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*