บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ จัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด


234/112 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/112 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559001014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีทีดี เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*