บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด เช่นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง ของใช้ในครัวเรือนและ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด


141/86 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/86 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559001031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีรีถาวร กรุ๊ป จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*