บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด"

บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด


799/6 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

799/6 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด

ได้แก่ 0115559001073
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์ เค คอสเมติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*