บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด"

บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานดับเพลิง งานปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด


99/64 หมู่ที่ 7 ซอยแบริ่ง48 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/64 หมู่ที่ 7 ซอยแบริ่ง48 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001219
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐิติฐาปกรณ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*