บริษัท ชามพูมนัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชามพูมนัส จำกัด"

บริษัท ชามพูมนัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชามพูมนัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชามพูมนัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชามพูมนัส จำกัด


98/105 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชามพูมนัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/105 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ชามพูมนัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชามพูมนัส จำกัด

ได้แก่ 0115559001316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชามพูมนัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชามพูมนัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*