บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ รื้อ ถอนขนย้ายสำนักงาน บ้าน อาคาร ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด


9/202 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/202 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115559001391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มพูลมูฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*