บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด"

บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องบำบัดน้ำเสีย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด


102 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

102 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด

ได้แก่ 0115559001472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรี นิวเอเบิ้ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*