บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการ สอน รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลเชิงลึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด


1329 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1329 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0115559001499
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โตโร่ แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*