บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด"

บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซ่อมสร้างงานแม่พิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด


1170 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1170 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

ได้แก่ 0115559001791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ-เทค ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*