บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด"

บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปะกอบกิจการรีไซเคิลเศษพลาสติกและหลอมเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด


507 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

507 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0115559001961
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินสยาม พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*