บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด"

บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเสริมความงามและจำหน่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด


90/114 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/114 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559002096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอเจียส บอดี้ แอนด์ สกินแคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*